PLYNOVOD KOTELNY PALÁC KORUNA PRAHA, MONTÁŽ KOMPRESORŮ KLIMATIZACI

plynovodní potrubí kotelny palác Koruna Praha, montáž kompresorů klimatizaci