ZHOTOVENÍ NEREZOVÉ ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD O KAPACITĚ 450M3 V AREÁLU LOVOCHEMIE

Výrobní závod v Lovosicích dlouhodobě uvažoval o výměně biologického reaktoru, který byl v nevyhovující stavu delší dobu. Stávající reaktor byl zhotoven z ocelových plechů, které byly k sobě nýtovány. Po narušení ochranný vrstev, byly plechy napadeny korozí až do stavu, kdy reaktor mohl začít protékat.

Pro realizaci nového reaktoru byla vybrána naše firma. Jako základní materiál byl investorem vybrán nerez DIN 1.4541. Reaktor se skládal ze tří plášťů o průměrech 6.500, 10.400 a 12.500 mm. Reaktor byl umístěn přímo na betonové základě, kde jako tělních element byl použit tmel SIKA. Kotvení plášťů bylo provedeno šroubovými spoji.

Společnost Lovochemie, a.s., je největším výrobcem hnojiv v České republice a svým výrobním programem výrazně přispěla k rozvoji českého zemědělství. V současné době je hlavním zaměřením výroba a prodej dusíkatých a vícesložkových hnojiv v pevné i kapalné formě. Za počátek výroby hnojiv lze považovat rok 1904, kdy zde podnikatel Adolf Schram postavil továrnu na výrobu kyseliny sírové a superfosfátu.

Po druhé světové válce byla postavena nová výrobna kyseliny sírové, o několik let později byla dokončena výstavba prvního bloku kyseliny dusičné a ledku amonného s vápencem. Tím byl vybudován na svou dobu rozsáhlý chemický kombinát Továrna na strojená hnojiva. Sloučením s Českou továrnou na umělé hedvábí vznikl v roce 1958 národní podnik Severočeské chemické závody (SCHZ) Lovosice.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů