ZÁSOBNÍKY KAPALNÉHO FOSGENU

UNIMONT Pacov zrealizoval rekonstrukci technologie na zkapalňování fosgenu v areálu firmy Synthesia v Rybitví.

V objektu Ry 42e se nacházely dva zásobníky kapalného fosgenu o objemu 2,2 m3, které byly chlazeny solankou. Do těchto zásobníků se zkapalňuje fosgen, který je do přiveden duplikovaným potrubím.

Tyto zásobníky spolu s celým potrubím byli firmou UNIMONT Pacov vyměněny za nové. V první části probíhala demontáž stávající technologie a poté následovalo nastěhování nových zásobníků na fosgen a napojení na technologickou část potrubím. Montážní práce byly provedeny dle platných zákonů a technických norem včetně výstupních nedestruktivních zkoušek.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů