MONTÁŽ POTRUBÍ SPALIN

Firma UNIMONT Pacov provedla montáž potrubí spalin k jednotce ORC ve města Gera v Německu. Spalinové potrubí je v dimenzi DN 250 a materiálu DIN 1.4301. Na spalinové trase jsou napojeny klapky s havarijní funkcí, dále pak potrubí pro odvod kondenzátu před komínem a ORC jednotkou. Potrubní rozvod byl z části opatřen izolací.

ORC systém, jehož zkratka znamená Organický Rankinův Cyklus je podobný kondenzační cyklus, který probíhá v parních turbínách elektrárnách. Vodní pára roztáčí turbínu generátoru a vyrábí se elektrická energie. V ORC jednotce je místo vodní páry provozní médium organická látka.

Existují dva základní principy ORC jednotek, horkovodní a spalinové. V německé Géře využívají spalinovou jednotku, kde se kogenerační jednotka připojí přímo na spaliny od motoru.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů