MONTÁŽ KVASNÝCH TANKŮ

montáž kvasných tanků v lihovaru Kožlí