DODÁVKA A MONTÁŽ PŠENIČNÉ ŠKROBÁRNY, VČETNĚ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ A SCHODIŠŤ

dodávka a montáž pšeničné škrobárny, včetně nosných konstrukcí, schodišť a lávek