VÝROBA NEREZOVÝCH ŠNEKOVÝCH DOPRAVNÍKŮ

Výroba a dodání nerezových šnekových dopravníků včetně napojení na stávající provoz.